Battens e nozzas

Battens
Ferton ch’ei era pli baul cundiziun ch’ils affons vegnevan battegiai en baselgia parochiala, san las famiglias decider oz en tgei baselgia ni caplutta ch’ellas giavischan da schar battegiar lur affons. Succeda il batten en ina da nossas baselgias ni capluttas entras nies spiritual ei il survetsch per parochianas e parochians da nossa pleiv gratuits.
Suandontas baselgias possedan in crap da batten: Sedrun, Rueras e Selva. Igl ei denton era pusseivel da battegiar en ina dallas ulteriuras capluttas. Il diever dallas baselgias e capluttas ei per parochianas e parochians da nossa pleiv gratuits.

Nozzas
Era tier las nozzas san ils nozzadurs eleger lur baselgia ni caplutta preferida. Succedan las nozzas en ina da nossas baselgias ni capluttas entras nies spiritual ei il survetsch per parochianas e parochians gratuits. Nozzadurs d’ordlunder che giavischan da festivar lur nozzas en in da nos sanctuaris san far quei cun tschentar la damonda corrispundenta al secretariat. Quel contactescha il responsabel dalla baselgia ni caplutta pertuccada. Ils prezis sedrezzan tenor il regulativ d’indemnisaziun dalla Pleiv Tujetsch.
Suandontas baselgias possedan in’orgla: Sedrun, Rueras, Selva e Zarcuns. Per plidentar igl organist ein ils nozzadurs responsabels. Il secretariat segida leusuenter.

Damonda da schar battegiar ni per nozzas